Pocztowa 11/2, 70-360 Szczecin

 +(48) 690 799 951

 +(48) 91 88 291 03

 kontakt@pocztowa.eu

Nota
Prawna

Uwagi ogólne - cookies
Osoby logujące się w serwisie internetowym (zwane dalej „Użytkownikami”), który jest  udostępniany pod domeną: www.pocztowa.eu (zwanym dalej „Serwisem”) wyrażają równocześnie zgodę na warunki niniejszej Polityki prywatności (zwanej dalej „Polityką”) oraz na instalację plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkowników do Serwisu oraz wykorzystywanie plików  cookies przez GABINETY LEKARSKIE POCZTOWA stosownie do postanowień niniejszej Polityki. Przedmiotowa zgoda Użytkownika wyrażana jest za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W przypadku braku zgody Użytkownika na wykorzystywanie przez GABINETY LEKARSKIE POCZTOWA plików cookies, Użytkownik powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu (więcej informacji poniżej).

Pliki cookies
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,  wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze Użytkownika  w celu korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, okres przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz niepowtarzalny numer.

Korzystanie z plików Cookies przez GABINETY LEKARSKIE POCZTOWA
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniach końcowych Użytkowników pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony www.pocztowa.eu  Pliki cookies stosowane przez GABINETY LEKARSKIE POCZTOWA umożliwiają pomiar aktywności Użytkowników na stronie internetowej www.pocztowa.eu w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania Serwisu, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji w ramach Serwisu. Pliki cookies umożliwiają również zbadanie preferencji Użytkowników i tym samym stałe podnoszenie jakości świadczonych przez GABINETY LEKARSKIE POCZTOWA usług.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania treści stron internetowych Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie końcowe Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają ustalić, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia optymalizację ich struktury i zawartości.
   

Rodzaje plików cookies używanych przez GABINETY LEKARSKIE POCZTOWA
Na stronie mogą być używane dwa rodzaje plików cookies:

 • Pliki tymczasowe („session cookies”) - pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej
 • Pliki stałe („persistent cookies”) - pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony  w parametrach plików cookies lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
   

Wyłączenie obsługi plików cookies
Szczegółowe informacje o obsłudze plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz dokumentacji wybranej przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika. Niedokonanie zmiany ustawień plików cookies oznacza, że Użytkownik zgadza się na ich umieszczanie oraz odczytywanie przez stronę www.pocztowa.eu
Użytkownik może zablokować przesyłanie plików cookies poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w używanej przeglądarce. Może to jednak spowodować zaprzestanie działania niektórych funkcji Serwisu.

Polityka prywatności 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych pacjentów są Gabinety Lekarskie Pocztowa, ul. Pocztowa 11/2, 70-360 Szczecin, NIP: 775-198-56-61 REGON: 32096239800022.
 2. Gabinety Lekarskie Pocztowa są podmiotem leczniczym, wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (księga rejestrowa) prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego za numerem 000000226989-W-32.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować mailowo na adres: kontakt@pocztowa.eu
 4. Dane osobowe pacjentów są wykorzystywane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. ustalenia tożsamości pacjentów zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, co stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
  2. prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów prawa, w tym ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, co stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
  3. kontaktowania się w związku z prowadzoną działalnością oraz udzielonymi świadczeniami, w tym umówionymi wizytami co stanowi uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. realizacji obowiązków podatkowych np. wystawiania faktur za wykonane usługi, co może wiązać się z przetwarzaniem danych usługobiorców (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości)
  5. dochodzenia ewentualnych roszczeń jakie przysługują Administratorowi z tytułu wykonywanej działalności leczniczej (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO)
 5. Przetwarzane dane osobowe mogą objąć wszelkie dane osobowe niezbędne do prowadzenia działalności leczniczej, w tym dane o stanie zdrowia. Administrator danych osobowych ma ustawowy obowiązek zachowania danych osobowych w tajemnicy.
 6. Administrator informuje, że podanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej jest obowiązkowe – bez podania danych osobowych administrator nie będzie mógł wypełnić ciążących na nim obowiązków, a w konsekwencji może odmówić umówienia wizyty lub udzielenia świadczenia leczniczego.
 7. Administrator informuje, że w związku z regulacjami prawnymi dane osobowe będą przechowywane przez co najmniej 20lat od momentu dokonania ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej.
 8. Dane osobowe Pacjenta przekazywane są lub mogą być przekazywane następującym kategorią odbiorców:
  1. Narodowemu Funduszowi Zdrowia
  2. Innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych
  3. Dostawcom usług, z których korzysta Administrator celem zapewnienia możliwości udzielania świadczeń (np. dostawcom specjalistycznego oprogramowania, dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom serwisującym sprzęt diagnostyczny, itp.)
  4. Dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających Administratora w przypadku ewentualnych sporów i roszczeń związanych z wykonywaną przez Administratora działalnością
  5. Osobom upoważnionym przez Pacjenta
  6. Podmiotom i organom, którym Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobligowany jest przekazać dokumentację medyczną Pacjenta
 9. Administrator informuję, iż Pacjentowi przysługują następujące prawa:
  1. Do uzyskania przez Administratora potwierdzenia, iż przetwarza jego dane, a jeżeli ma to miejsce, Pacjent jest uprawniony do uzyskania dostępu do tych danych (art. 15 RODO)
  2. Wnioskowania o sprostowanie danych w przypadkach i zakresie zgodnym z art. 16 RODO, żądania ich usunięcia w przypadkach i zakresie zgodnym z art. 17 RODO, żądania ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach i w zakresie zgodnym z art. 18 RODO, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach i zakresie zgodnym z art. 21 RODO, wnioskowania o ich przeniesienie w przypadkach i zakresie zgodnym z art. 20 RODO – w celu realizacji tych praw Pacjent powinien skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany wyżej.
  3. Wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


Gabinety Lekarskie Pocztowa wskazują, że wszelkie kopiowanie fragmentów Strony Internetowej Gabinety Lekarskie Pocztowa w tym: fotografii, informacji tekstowych lub innych elementów graficznych, w celu wykorzystania w całości lub w części, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody, jest zabronione.

Uwaga, ta strona używa COOKIES. Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zamknij X