Pocztowa 11/2, 70-360 Szczecin

 +(48) 690 799 951

 +(48) 91 88 291 03

 kontakt@pocztowa.eu

Tropokolagen- ostrzykiwanie ran

Do czego potrzebny Nam kolagen?

Wraz z wiekiem zdolność organizmu do produkcji kolagenu maleje. Zmiany zachodzące w wyniku starzenia dotyczą również tkanki łącznej, której głównym składnikiem jest kolagen, podlegający stopniowemu przekształcaniu z postaci rozpuszczalnej do nierozpuszczalnej. Ubytek kolagenu rozpuszczalnego w procesie starzenia jest zjawiskiem naturalnym. Ponadto wiele chorób, w tym choroba zwyrodnieniowa stawów, liczne operacje, wpływają na jego niedobór.

W organizmie człowieka odkryto 20 typów kolagenu, z czego opisano 12. Szczególne właściwości kolagenu wynikają z jego specyficznej budowy. Zachowując elastyczność, wpływa na wytrzymałość oraz odporność działających sił rozciągających i ściągających. Synteza kolagenu w warunkach fizjologicznych zależy od uwarunkowań genetycznych, ale istotną rolę odgrywają także procesy epigenetyczne, regulacja hormonalna (szczególnie wpływ kortyzolu np. w okresie menopauzy u kobiet) oraz czynniki środowiskowe, w tym aktywność fizyczna i dieta.

W badaniach potwierdzono, iż rodzaj aktywności fizycznej determinuje syntezę i degradację kolagenu, a także jego dystrybucję w organizmie. W wyniku starzenia się organizmu proces degradacji kolagenu z tkanek jest nieunikniony, jednak w przebiegu różnych chorób oraz urazów, np. choroby zwyrodnieniowej stawów (ChZS), jest on potęgowany, w związku z czym degradacja kolagenu nie jest rekompensowana jego dostateczną syntezą. Biorąc pod uwagę istotną rolę kolagenu w prawidłowym funkcjonowaniu ścięgien, mięśni, blizn wydaje się jasne, iż dostarczanie tego białka z zewnątrz może spowolnić procesy degradacyjne, dążąc do zachowania równowagi pomiędzy procesami syntezy a degradacji na poziomie in vivo i suplementacją in vitro.

W ostatnich latach prowadzono wiele badań celem znalezienia odpowiedniego leku, który pozwoli zmniejszyć dolegliwości bólowe, poprawić zakres ruchomości, a tym samym komfort życia pacjentów po operacjach, zabiegach ginekologicznych czy po porodzie drogami natury z nacięciem lub pęknięciem krocza.

Tropokolagen I jest wyrobem medycznym przeznaczonym do iniekcji na bazie kolagenu wieprzowego(ampułka 100 µg/2 ml). W składzie preparatu poza tropokolagenem występują dodatkowe substancje pomocnicze wykazujące tropizm do poszczególnych narządów. Na przykład produkt MD-Tissue zawiera, poza tropokolagenem I, kwas askorbinowy, glukonian magnezu, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawinę, chlorowodorek tiaminy, chlorek sodu oraz wodę do iniekcji.

W jaki sposób stosowany jest kolagen?

Preparaty tropokolagenu stosowane w formie iniekcyjnej są opracowane z uwzględnieniem różnych sposobów ich aplikacji. Mogą być podawane drogą podskórną, śródskórną, domięśniową, dostawową, okołostawową oraz okołonerwową (w okolicę nerwu obwodowego lub korzenia nerwowego). Na podstawie przeprowadzonych badań i opublikowanych w literaturze wyników wykazano szereg mechanizmów działania tropokolagenu I.

Na co ma wpływ podawanie kolagenu?

W pracy Randelli i wsp. opublikowanej w 2018 roku przedstawiono następujący wpływ tropokolagenu na tkanki miękkie:

• indukowanie proliferacji fibroblastów,

• indukowanie migracji fibroblastów do miejsca uszkodzenia,

• stymulacja syntezy kolagenu typu I (COL-I),

• stymulacja wydzielania kolagenu typu I (COL-I),

• stymulacja dojrzewania kolagenu typu I (COL-I) [4].

Na podany tropokolagen w miejsce toczącego się procesu chorobowego działa endogenny enzym lizynohydroksylaza, dzięki temu cząsteczki tropokolagenu łączą się we włókna kolagenowe, które tworzą biorusztowanie. Umożliwia to odbudowę połączeń z fibroblastami, w celu uruchomienia mechanizmu biosyntezy kolagenu zachodzącego w fibroblastach. Ponadto pozostałe substancje zawarte w preparacie wykazują dodatkowe działanie terapeutyczne, np. MD-Muscle zawiera pełne spektrum składników aktywnych, takich jak:

• hiperycyna, hiperforyna o działaniu rozkurczowym (hamują wychwyt jonów wapnia i działanie fosfodiesterazy cAMP, co wskutek blokowania kanałów wapniowych wstrzymuje gromadzenie się jonów wapnia w komórkach mięśni – dzięki tym mechanizmom przywracane jest właściwe napięcie mięśniowe),

• kwercetyna, rutozyd, garbniki, flawonoidy o działaniu przeciwzapalnym (zmniejszają ilość prozapalnych cytokin IL-1β, IL-6 oraz TNF-α, wpływają na hamowanie syntezy niektórych leukotrienów, prostaglandyn, cyklooksygenazy COX-2 oraz powstawanie histaminy),

• bioflawonoidy o działaniu przeciwbólowym, regeneracyjnym, antyoksydacyjnym (działają ochronnie na tkanki dzięki zdolności do neutralizacji wolnych rodników, degradujących kolagen i uszkadzających ściany naczyń krwionośnych. Ich właściwości ochronne/barierowe dla tkanki łącznej polegają także na hamowaniu działania hialuronidazy i elastazy, co wzmacnia tkankę łączną).

Zaletą CMDs jest natychmiastowa odbudowa biorusztowania z podanego tropokolagenu, bez konieczności czekania na efekt pobudzenia fibroblastów do neosyntezy własnego kolagenu, jak również dostarczenie do miejsca działania niezbędnych dla przyspieszenia metabolizmu fibroblastów, substancji aktywnych. Jest to tropkolagen typu I, usieciowany, absolutnie bezpieczny bez przeciwskazań do podawania. W ginekologii zastosowanie znajdują: MD-Tissue, MD- Matrix oraz MD- Muscle.

Jak działa Tropokolagen w MD-TISSUE?

• Tropokolagen trafia do macierzy zewnątrzkomórkowej tkanki łącznej skóry właściwej, gdzie jest substratem dla lizynohydroksylazy - podlega endogennym procesom metabolicznym, dzięki czemu następuje grupowanie tropokolagenu we włókna kolagenowe w macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM);

• włókna kolagenowe tworzą biorusztowanie, co umożliwia stworzenie przestrzennej sieci kolagenowej oraz odbudowę połączenia z fibroblastami poprzez integryny w błonie komórkowej fibroblastów, dla uruchomienia mechanizmu neosyntezy kolagenu, zachodzącego w fibroblastach, w celu uzupełniania biorusztowania;

• kolejne iniekcje uzupełniają strukturę biorusztowania.

Biorusztowanie jest to szkielet zbudowany z kolagenu, który dojrzewając, pozwala na odbudowę struktury anatomicznej skóry.

Jak działa Tropokolagen w MD-MATRIX?

Tropokolagen typu I zawarty w MD-MATRIX jest gotowym substratem do odbudowy strukturalnej włókien kolagenowych macierzy zewnątrzkomórkowej tkanki tłuszczowej.

Prawidłowy metabolizm tkanki tłuszczowej jest możliwy dzięki właściwemu unaczynieniu przez naczynia włosowate krwionośne i limfatyczne, które przebiegają w pasmach tkanki łącznej włóknistej dzielącej tkankę tłuszczową na mniejsze kompartmenty (zraziki tkanki tłuszczowej).

Dobre unaczynienie zapewnia sprawną wymianę metabolitów. Wzmocnienie tkanki łącznej włóknistej wpływa również na wygląd pokrywającej dany obszar skóry.

Jak działa Tropokolagen w MD-MUSCLE?

Tropokolagen typu I zawarty w preparacie wpływa na regenerację tkanki łącznej stanowiącej integralną część mięśnia: śródmięsną, omięsną, namięsną i powięź otaczającą mięsień.

W tych strukturach tkanki łącznej przebiegają naczynia krwionośne, które zaopatrują mięsień w tlen i substancje odżywcze, a zabierają stamtąd szkodliwe metabolity, co jest niezbędne do regeneracji mięśnia i jego prawidłowego napięcia.

W tych strukturach przebiegają też nerwy, które zaopatrują mięsień ruchowo. Regeneracja wpływa na zmniejszenie napięcia co powoduje wyeliminowanie napięcia i bólu.

Przywrócenie właściwego zaopatrzenia w naczynia krwionośne i nerwy, wpływając na zmniejszenie napięcia mięśni.

Czy kolagen wchodzi w interakcje z innymi lekami?

Wyroby medyczne Guna Collagen Medical Devices nie wchodzą w interakcje z lekami i mogą być podawane podczas, gdy pacjent poddawany jest jakiejkolwiek terapii farmakologicznej. Możliwość łączenia wyrobów medycznych Guna Collagen Medical Devices z jakimkolwiek innym leczeniem ogólnoustrojowym lub miejscowym, fizjoterapią lub innymi terapiami rehabilitacyjnymi, czyni wyroby medyczne Guna Collagen Medical Devices użytecznym i wszechstronnym narzędziem w leczeniu każdego pacjenta.

Gdzie można użyć Tropokolagenu?

RANY POOPERACYJNE

● ostre, niezakażone

MD-TISSUE - pierwszą iniekcję podać po zabiegu operacyjnym, a następne 1 raz w tygodniu, w brzegi rany, po dokładnej dezynfekcji skóry, do 5 mm od brzegu rany, śródskórnie i.d. lub podskórnie s.c., techniką mikrogrudki, 0,05 - 0,1 ml/punkt wkłucia, punkty wkłucia oddalone co 1 cm, 1 - 3 zabiegi, do uzyskania pełnego wygojenia. Można kontynuować do 10 zabiegów, w brzegi nowo powstałej blizny.

Cel zabiegu: wsparcie początkowych faz gojenia. Faza proliferacyjna gojenia rany jest związana z migracją fibroblastów do uszkodzonego miejsca i rozpoczęciem przez nie syntezy włókien tkanki łącznej i ECM. Odtworzenie biorusztowania wpływa na przyspieszenie procesów gojenia.

● ostre, przewlekłe, zakażone, rozejście się rany

INIEKCJE CMDs SĄ UZUPEŁNIENIEM PODSTAWOWEGO POSTĘPOWANIA Z POWIKŁANĄ RANĄ POOPERACYJNĄ!!!

 MD-TISSUE/MD-MATRIX - iniekcje 1 raz w tygodniu, w brzegi rany – 10 mm od brzegu, ze ścisłym zachowaniem zasad antyseptyki i aseptyki, śródskórnie i.d. lub podskórnie s.c.,techniką mikrogrudki, 0,05 - 0,1 ml/punkt wkłucia, punkty wkłucia oddalone co 1 cm, 3 - 5 zabiegów, do uzyskania pełnego wygojenia. Można kontynuować do 10 zabiegów, w brzegi nowo powstałej blizny.

 Cel zabiegu: wsparcie faz gojenia rany powikłanej, w których przebiegu obserwuje się niedostateczne odkładanie się kolagenu, wolniejszą syntezę kolagenu oraz mniejszy udział włókien zbudowanych z kolagenu, zwiększoną ekspresję metaloproteinaz, zaburzony proces angiogenezy.

BLIZNY POOPERACYJNE

● blizna niedojrzała, prawidłowa, do roku od powstania

MD-TISSUE - iniekcje podawać od momentu uformowania się blizny, 1 raz w tygodniu, w brzegi blizny, po dokładnej dezynfekcji skóry, do 5 mm od brzegu, śródskórnie i.d. techniką mikrogrudki, lub podskórnie s.c. igła skierowana pod bliznę, 0,05 - 0,1 ml/punkt wkłucia, punkty wkłucia oddalone co 1 - 2 cm, 1 - 10 zabiegów, do uzyskania prawidłowego wyglądu.

Cel zabiegu: wsparcie naturalnych procesów regeneracji tkanki, dostarczenie kolagenu typu I w miejsce formującej się blizny, odbudowa biorusztowania kolagenowego, pobudzenie fibroblastów do migracji, proliferacji, syntezy kolagenu typu I, czynników wzrostu, elastyny i in.

● blizna dojrzała, prawidłowa, ściągająca, przerostowa, po 1 roku od powstania

MD-MATRIX/MD-TISSUE - iniekcje podawać 1 - 2 razy w miesiącu, do blizny, po dokładnej dezynfekcji pola zabiegowego, punkt po punkcie, 0,05 ml/punkt wkłucia, igłę wprowadza się do blizny, powodując jej mechaniczne uszkodzenie, prowadzące do ponownego procesu regeneracji i przebudowy; po 3 zabiegach wprowadzić fizjoterapię;

Cel zabiegu: przywrócenie procesów przebudowy blizny, fizjoterapia, odzyskanie elastyczności, plastyczności i miękkości blizny.

● blizna zanikowa, przerostowa, rozstępy

MD-MATRIX/MD-TISSUE - iniekcje podawać 1 - 2 razy w miesiącu, do blizny, po dokładnej dezynfekcji pola zabiegowego, igłę wprowadza się do blizny, podanie punkt po punkcie, 0,05 ml/punkt wkłucia lub metodą tunelową wypełniając bliznę/rozstęp. Po 3 zabiegach wprowadzić fizjoterapię;

Cel zabiegu: przywrócenie procesów przebudowy blizny, dostarczenie kolagenu typu I do miejsc ze zmniejszoną ilością włókien kolagenowych, regeneracja i uzupełnienie biorusztowania skóry i tkanki podskórnej.

Jak często stosować kolagen?

Aktualnie jest 7 schematów stosowania tropokolagenu w ginekologii. Ilość używanych preparatów i częstość iniekcji uzależnione są w większości od czasu od operacji, wielkości i lokalizacji rany oraz dolegliwości pacjenta. Schematy przedstawiamy poniżej.

Schemat I OSTRZYKIWANIE KROCZA I ODBYTU

Preparaty:

MD- Tissue- Rewitalizacja tkanek sromu w okolicy spoidła przedniego warg sromowych do spoidła tylnego warg i dołu przedsionka pochwy

MD- Matrix- likwidacja lokalnych nadmiarów tkanki tłuszczowej: w okolicę wzgórka łonowego, równomiernie do lokalnego nadmiaru tkanki tłuszczowej

MD- Muscle- przywrócenie prawidłowego napięcia mięśniowego okolicy krocza i odbytu

Powtarzalność: 1 raz w tygodniu, minimum 3-4 zabiegi

Schemat II ŚWIEŻA RANA PO NACIĘCIU KROCZA/ PĘKNIĘCIU LUB PLASTYCE BLIZNY

Preparaty:

MD- Tissue lub MD- Matrix: MD- Tissue/ MD- Matrix wsparcie procesu gojenia się rany

Powtarzalność: pierwszy zabieg jak najszybciej, dwa kolejne najlepiej 1 raz w tygodniu, minimum 5-6 zabiegów

Schemat III BLIZNA PO NACIĘCIU KROCZA/ PĘKNIĘCIU LUB PLASTYCE KROCZA [1 rok po operacji]

Preparaty:

MD- Matrix- wsparcie przebudowy blizny w skórze i tkance podskórnej oraz mięśniach 2. MD- Muscle- wsparcie fizjoterapii okolicy blizny

Powtarzalność: 1 raz w tygodniu, minimum 3-4 zabiegi

Schemat IV STARA BLIZNA PO NACIĘCIU KROCZA/ PĘKNIĘCIU LUB PLASTYCE KROCZA [1 rok po operacji]

Preparaty:

MD- Tissue/ MD- Matrix- wsparcie formowania się i przebudowy blizny

MD- Muscle- regeneracja blizny mięśniowej

MD- Neural- przywrócenie czucia w okolicy blizny

Powtarzalność: 1 raz w tygodniu, minimum 3-4 zabiegi Po serii zabiegów wskazana fizjoterapia uroginekologiczna.

Schemat V REWITALIZACJA POCHWY W OKRESIE OKOŁO- i POMENOPAUZALNYM

Preparaty: MD- Tissue / MD-Matrix + MD- Muscle: stosuje się jako natychmiastowe wsparcie dla regeneracji włókien kolagenowych oraz jako wzmocnienie tkanki mięśniowej gładkiej która jest połączona z tkanką łączną włóknistą w ścianie pochwy.

Powtarzalność: 1 raz w tygodniu, minimum 3-4 zabiegi, zabiegi należy powtarzać w zależności od potrzeb co 3 – 6 miesięcy.

Schemat VI ODMŁADZANIE POCHWY/ SROMU PRZY UŻYCIU URZĄDZEŃ LASEROWYCH I RADIOFREKWENCJI W POŁĄCZENIU Z INIEKCJAMI KOLAGENU

Preparaty: MD- Tissue / MD-Matrix + MD- Muscle: podajemy do błony śluzowej w obszarze całej dostępnej błony śluzowej pochwy

Faza pierwsza- aktywne nasycenie: 1 zabieg w tygodniu przez pierwsze 4 tygodnie

Faza druga- intensywna regeneracja: 2- 4 zabiegi w kolejnych 2 – 4 miesiącach [uzależnione jest to od wieku i zaawansowania zmian miejscowych]

Faza trzecia- aktywne podtrzymywanie efektów: 1 zabieg co 3/ 6 /12 miesięcy w celu podtrzymywania efektów

Schemat VII LISZAJ TWARDZINOWY

1. MD- Tissue lub MD- Matrix

Powtarzalność: 1 zabieg co 2 tygodnie, minimum 4 zabiegi w serii. - zaleca się zabiegi podtrzymujące w zależności od pojawiających się nawrotów choroby lub co 3 miesiące.

 

Uwaga, ta strona używa COOKIES. Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zamknij X